Turvallisuus

Laadukkuus, siisteys ja etenkin turvallisuus ovat asioita, joista Tivoli Sariolassa ei tingitä. Laitteiden viikoittainen kasaaminen ja purkaminen antavat ammattitaitoiselle ja työhön koulutetulle henkilökunnalle mahdollisuudet rakenteiden tarkkaan tarkistukseen ja huoltoon tarvittaessa.

 

Koulutettu henkilökunta huolehtii turvallisuudesta

Tivoli Sariolan henkilökunta osallistuu työnantajansa järjestämiin koulutustilaisuuksiin, joiden aiheina käsitellään turvallisuusasioita ja asiakaspalvelua. Lisäksi koko henkilökunta saa ensisammutuskoulutuksen ja suurin osa myös ensiapukoulutuksen. Koulutetut järjestyksenvalvojat huolehtivat yleisön turvallisuudesta tivolin aukiolossa. Turvallisuuden tiedostaminen ja sen ylläpitämiseen sitoutuminen ovat jokaisen henkilökunnan jäsenen vastuulla. Riskien ennakointi ja turvallisuuden takaaminen ovat henkilökunnan ensisijaisia tehtäviä asiakkaiden viihtymisen lomassa.

 

Ajolaitteiden turvallisuustarkastukset Tivoli Sariolassa

 • Jokaisen kasauksen ja purun yhteydessä tarkastetaan laitteiden rakenteet, kiinnitykset sekä muut laitteen turvallisuuteen liittyvät tekijät
 • Joka päivä ennen tivolin aukaisemista on turvatarkastus, joiden perusteella täytetään ns. tarkastuspaperit
 • Päivittäinen turvatarkastus käsittää laitteen koeajon, rakenteiden, tukirakenteiden ja turvakaiteiden tarkastuksen, sekä laitekohtaiset erityishuomiot
 • Tekninen päällikkö tarkastaa jokaisen laitteen kasauksien ja purkujen yhteydessä.
 • Jokainen laite huolletaan talven aikana ja peruskorjataan kolmen vuoden välein. Ns. vauhtilaitteet, joissa liikkeet ovat moninaisempia ja nopeampia, vaativat erityisvalvontaa
 • Jokainen laite huolletaan ja tarkastetaan valmistajan laatimien tarkastus- ja huolto ohjeiden mukaan
 • Jokaisen uuden laitteen mukana tulee aina Euro-sertifikaatin laatima laatu- ja turvallisuustakuu.

 

Yhteistyötä turvallisuuden puolesta

Tivoli Sariola on yhdessä Suomalaisten Tivolien ja Sirkusten Yhdistyksen kanssa ollut laatimassa Suomeen yhteistä ja kattavaa tivolitoiminnan laadunvalvonta- ja turvallisuusohjeistusta ja on samalla sitoutunut tekemään yhteistyötä turvallisuusviranomaisten kanssa.

 

Hauskanpidossa huomioitavaa

 • Kiinnitä huomiota laitekohtaisiin opastuksiin ja rajoituksiin.
 • Siirrythän laitteen aitojen sisäpuolelle vasta laitehenkilökunnan salliessa.
 • Varmista, että irtoesineet eivät pääse rikkoutumaan tai putoamaan taskuistasi. Jätä kassit ja muut irtotavarat henkilökunnan osoittamaan paikkaan ajon ajaksi. Emme vastaa kadonneista tavaroista.
 • Tupakointi, syöminen ja juominen laitteissa on ehdottomasti kielletty.
 • Noudata AINA laitehenkilökunnan ohjeita.

Huomioithan, että tivolialue on päihteetön. Tupakointi on sallittu vain erillisellä tupakointipaikalla, joka on osoitettu opastein.

 

Sääolosuhteet

Koska toimimme ulkoilmassa säiden armoilla, on meidän Tivoli Sariolassa seurattava sääolosuhteita päivittäin tarkasti. Tivoli Sariola reagoi sääolosuhteiden muutoksiin yleistä turvallisuutta silmällä pitäen ja tivolin toimintaa muutetaan ja rajoitetaan tarpeen vaatiessa. Lähestyvän ukkosrintaman ja kovien tuulenpuuskien vuoksi joitain laitteita saatetaan joutua sulkemaan varotoimenpiteenä. Ukkosrintaman lähestyessä tivolikenttää tivoli voidaan joutua sulkemaan myrskyn ajaksi; tällaisessa tilanteessa asiakkaiden tulee ehdottomasti noudattaa tivolin henkilökunnan ohjeita tivolikentän tyhjentämisestä. Mahdolliset evakuointiohjeet kuulutetaan aina tivolin info-lipunmyyntipisteeltä selkeästi ja mahdollisimman ajoissa ennen sääolosuhteen muuttumista.